Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu a  pro účely zobrazování marketingových nabídek

Čl.1

Tímto udělujete souhlas společnosti Svět Radovánek s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká Republika, IČO: 055 12 981, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263907 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

A. pro účely registrace

 • jméno a příjmení;
 • emailovou adresu; 
 • telefonní číslo;
 • fakturační adresu;
 • dodací adresu;
 • historii objednávek.

B. pro účely marketingu

 • marketingové cookies (anonymní);
 • aktivita uživatele (prohlížené produkty a stránky, nákupní chování).

Čl.2

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 1. zřízení a administrace uživatelského účtu;
 2. nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.
 3. marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 4. personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Čl.3

Souhlas se zpracováním je udělen na dobu 5 let.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění. 

Čl.4

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů a zabránění spouštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění personalizace obsahu na webových stránkách e-shopu:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování, 
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu a  pro účely zobrazování marketingových nabídek je platný a účinný od 24.5.2018.